Newyddion a ChymdeithasEconomi

Yr hyn yn wahanol i'r strwythur ôl-ddiwydiannol diwydiannol? nodweddion allweddol

cymdeithas ôl-ddiwydiannol wedi nodwedd arbennig: yng nghwrs chwyldro gwyddonol a thechnolegol yn rhoi ffordd i gynhyrchu nwyddau sefyllfa ffafriol o gynhyrchu gwasanaethau. Ar yr un pryd, mae'r prif adnoddau cynhyrchu yn dod yn wybodaeth a gwybodaeth. Felly, y grym y ac asgwrn cefn yr economi yn y gwaith ymchwil a datblygu, ac mae'r nodweddion pwysicaf ar gyfer cyflogai yn cael eu hystyried ddysgu, proffesiynoldeb a chreadigrwydd.

Postindustrial economi strwythur yn awgrymu bod y strwythur cyffredinol o CMC dros 50% o'r sector gwasanaethau.

Ar wawr y ganrif XXI i'r gwledydd ôl-ddiwydiannol yn cynnwys yr Unol Daleithiau (y sector gwasanaeth - 80% o CMC yn 2002), y gwledydd yr UE (69.4% yn 2004) a Siapan (67.7% yn 2001).

Nodweddion allweddol o'r economi ôl-ddiwydiannol

Nawr yn cymryd golwg agosach, y gwahaniaeth rhwng y strwythur ôl-ddiwydiannol diwydiannol:

 • Mae pwysigrwydd cynyddol o wybodaeth a gwybodaeth - cyfran fawr o'r gwerth y nwyddau nid yw'n cymryd peiriannau talu, deunyddiau, gwaith arferol ac ymchwil marchnad, datblygu, cysyniad dylunio, ac ati
 • Cynyddu'r gyfran o cynnyrch uwch-dechnoleg yn y strwythur o CMC.
 • gwelliant technolegol a awtomeiddio prosesau gweithgynhyrchu.
 • Cynnydd yn y gyfran o wasanaethau mewn Cynnyrch Mewnwladol Crynswth, yn ogystal â'r llif o adnoddau llafur i mewn iddo.
 • Newid strwythur o anghenion y boblogaeth - yn bwysicach fyth i bobl i gaffael budd anniriaethol, amser rhydd.
 • Mae ymddangosiad symbyliad newydd i weithio - y gweithiwr ddiddordeb nid yn unig yn y cymhellion materol, mae hefyd yn ceisio gwireddu eu hunain yn broffesiynol ac yn greadigol yn cymryd rhan yn y gwaith o reoli cynhyrchu.

Siarad am y gwahaniaeth rhwng strwythur ôl-ddiwydiannol o'r diwydiannol, dylai hefyd gael ei nodi rôl cynyddu'n gyflym o gynhyrchu gwybodaeth.

Y prif gostau yn disgyn at gynhyrchu sampl wreiddiol. Bydd costau copïo bellach yn ddi-nod.

Fodd bynnag, ni all maes hwn yn datblygu heb y diogelwch gweithredol hawliau eiddo deallusol ar y lefel deddfwriaethol, a heb ddigon o nifer y defnyddwyr sy'n meddu ar y gallu ar gyfer ei ddefnydd cynhyrchiol ac yn barod i gynnig "non-wybodaeth" nwyddau yn gyfnewid.

Cryfhau sefyllfa o fusnesau bach a chanolig eu maint

Yr hyn yn wahanol i'r strwythur ôl-ddiwydiannol diwydiannol y tu hwnt i hynny? Un o nodweddion mwyaf pwysig - lleihau rôl gynhyrchu màs a datblygiad ar y pryd o fusnesau bach. Mae'n dod i'r farchnad nifer fawr o nwyddau ar raddfa fach gyda gwahanol amrywiadau o addasiadau, dewisiadau gwasanaeth newydd. Mae cael y cyfle i gwrdd ag anghenion gwahanol grwpiau defnyddwyr, mentrau bach hyblyg ar gyfer y tro cyntaf i ddod yn gystadleuol. Ac maent yn eu rheoli i mewn swydd teilwng, nid yn unig yn y marchnadoedd lleol, ond hefyd y tu allan (ar raddfa fyd-eang).

newidiadau technolegol

Trwy astudio y gwahaniaeth rhwng strwythur ôl-ddiwydiannol o diwydiannol, mae'n werth ystyried datblygiadau technolegol yn fanwl. Yn y gymdeithas ôl-ddiwydiannol, mae'r pwyslais yn disgyn ar ddatblygu adnoddau-arbed, gwybodaeth technoleg (uchel) uwch-dechnoleg a:

 • meddalwedd;
 • microelectroneg;
 • roboteg;
 • thelathrebu;
 • biotechnoleg;
 • Deunyddiau gweithgynhyrchu gydag eiddo a bennwyd ymlaen llaw.

Ar yr un pryd, technoleg electronig disodli rhyngweithio mecanyddol traddodiadol, y broses gynhyrchu yn dod yn awtomataidd, a defnyddio ceir a chyfrifiaduron yn lle llafur di-grefft.

Trawsnewidiadau cymdeithasol

Newid strwythur cymdeithas ôl-ddiwydiannol, yn enwedig y gweithlu. Mae hyn yn golygu bod y gyfran o lafur corfforol yn y broses gynhyrchu yn cael ei leihau, ac mae gwaith yn hynod deallusol a chreadigol, mewn cyferbyniad, yn bwysig iawn. Mae'n gofyn costau uwch o baratoi'r gweithlu: hyfforddi, datblygu proffesiynol, ac ati

Dominyddir gan feritocratiaeth - yr elît deallusol. Yn dod yn brif proffesiynol dosbarth fel y'u gelwir. Daniel Bell - sylfaenydd ôl-industrialism - hefyd yn tueddu i haeniad eiddo ar sail addysg.

Os bydd y strwythur diwydiannol economi rhagdybio cyson yn anghenion llafur di-grefft yn y gymdeithas ôl-ddiwydiannol, mae pobl sydd â lefelau isel o addysg, mewn cyferbyniad, yn wynebu anawsterau.

Mae ffurf sylfaenol o fywyd yw datblygu galluoedd dynol a thueddiadau, a chymhelliant deunydd yn rhannol yn ildio i awydd ar gyfer hunan-fynegiant mewn gweithgaredd.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.delachieve.com. Theme powered by WordPress.