IechydParatoadau

Te mynachlog o barasitiaid: cyfansoddiad perlysiau, presgripsiwn, nodweddion cais ac adolygiadau

Efallai y bydd y presenoldeb parasitiaid yn y corff yn dangos symptomau uniongyrchol ac anuniongyrchol. Alergeddau, blinder afresymol corfforol, blinder, heintiau mynych - gallai pob un o'r symptomau hyn yn dangos bod yn y corff dynol setlo gwesteion heb wahoddiad. Maent yn sugno allan y corff y grym bywyd sy'n arwain at amrywiaeth o anhwylderau.

Fodd bynnag, dod o hyd yn y arwyddion hyn, peidiwch â rhuthro eich hun i roi diagnosis. Mae'r ffaith a oes gan berson parasitiaid, yn gwbl ddibynadwy adnabod yn unig drwy basio cyfres o brofion a basio archwiliad cynhwysfawr.

triniaeth traddodiadol o barasitiaid

Ar gyfer trin heintiau parasitig ddefnyddio gwahanol gyffuriau:

 • "Albendozol".
 • "Karbendatsim".
 • "Pyrantel".
 • "Mebendazole".
 • "Levamisole".
 • "Mebendazole".

Mae'r cyffuriau synthetig uchod yn dangos gweithgarwch antiparasitic da, ac yn gweithredu ar rai mathau o organebau. Fodd bynnag, maent i gyd yn cael nifer o gwrtharwyddion:

 • gorsensitifrwydd neu adweithiau alergaidd i gyfansoddiad cyffuriau;
 • Beichiogrwydd a cyfnod llaetha;
 • myasthenia gravis;
 • clefyd yr iau;
 • Mae plant o dan 2 flynedd neu 6 (yn dibynnu ar y cyffur);
 • clefydau gastroberfeddol;
 • agranulocytosis.

Mae'r rhestr o sgîl-effeithiau posibl rhag cymryd y cyffuriau hyn yn drawiadol o ran ei ehangder:

 • GI aflonyddgar: cyfog, chwydu, poen yn yr abdomen, mwy o weithgaredd o'r ensymau afu, dolur rhydd, anorecsia, clefyd melyn;
 • adweithiau alergaidd yn cynnwys brech, wrticaria, etc.;
 • pendro, gwendid, cur pen, pyrexia;
 • Anhwylderau CNS: colli clyw, dryswch, rhithweledigaethau;
 • afiechydon y system wrinol: tsillindruriya, hematuria;
 • nam ar swyddogaeth arennol;
 • gwaedu groth.

Ac nid yw hyn yn rhestr gyflawn. Mae'r amgylchiadau hyn yn gwneud offer o naturobatheg yn boblogaidd iawn. Mae un o'r cynhyrchion naturiol hyn - te Mynachaidd gan parasitiaid - mae amrywiaeth o ymatebion, o edmygedd at cam-drin. Fodd bynnag, wrth feddwl barn ddiysgog sownd: naturiol, felly, yn ddiogel. A yw'n wir?

Naturiol = ddiniwed?

Yn amlwg, cael gwared o blâu sy'n defnyddio cyffuriau synthetig fod yn rhy ddrud. A bydd y difrod yn cael ei gwthio ar y mwyaf gwerthfawr - ar iechyd pobl. Rydym yn ymwybodol o hyn ac nid ydynt yn rhuthro i wenwyn eich corff yn ddiangen. Yn ddiweddar, mae'r farchnad yn ymddangos yn offeryn sensational - te Mynachaidd gan parasitiaid, sy'n cael ei leoli fel modd hollol naturiol a diniwed. Bydd yn gymorth "gyrru allan gythreuliaid" ac adfer iechyd a gollwyd. Felly a yw'n mewn gwirionedd, mae'n rhaid i ni ddelio â chi.

Yn y blynyddoedd diwethaf, yn mynd ati i ehangun farn bod tua 70% o'r boblogaeth yn cael parasitiaid yn eu corff, ac nid hyd yn oed yn gwybod ei fod. A yw hyn yn y datganiad cyfiawnhau yn wyddonol, neu a yw'n gweithgynhyrchwyr ystryw marchnata o'r cyffuriau, mae'n gwbl amhosibl dweud yn sicr. Sut mae'n cael ei wneud astudiaeth ystadegol, tra bod y rhan fwyaf o boblogaeth y byd nid astudiodd yn rheolaidd am parasitiaid? Mae'n parhau i fod yn ddirgelwch. Fodd bynnag, mae pobl yn suggestible iawn ac yn credu yn rhwydd bod eu problemau iechyd yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r organebau gwrthun sydd unceremoniously ymosododd ein cyrff. Felly, rydym yn barod i brynu offeryn hud i gael gwared arnynt, peidio â thalu sylw at y pris. "Er ei fod yn ddrud, ond bydd yn sicr yn helpu!" - yn meddwl pob un ohonom, ac felly yn gwneud y gweithgynhyrchwyr o wahanol atchwanegiadau dietegol multimillionaires.

Pam ei bod yn ennill poblogrwydd yn gyflym

Nawr mewn cynhyrchion naturiol ffasiynol. Gellir esbonio hyn gan y ffaith bod y parasit te mynachaidd yn tyfu mewn poblogrwydd. Medrus cynhyrchydd strategaeth farchnata yn mynd â ni i mewn i'r ddelwedd o blentyndod: tirweddau gwledig, lysieuydd nain, arogl hudolus o blanhigion gwyllt. Ychwanegwch at hyn y nifer o adolygiadau Flair edmygu hiraethus gwella, sydd yn llawn o fforymau thematig. Mae cymaint ar gyfer llwyddiant offeryn o'r enw "te fynachaidd o barasitiaid."

Ond rydych pobl yn oedolion ac yn ddigonol. Gadewch i ni roi awdlau neilltu foliant ac adolygiadau dinistriol ac yn ceisio adfer y gwir. I wneud hyn, mae angen i chi ddeall y cwestiwn am yr hyn yw cyfansoddiad o de Mynachlog parasitiaid, gan ei fod yn achosi effaith fabwysiadu yn drwyadl.

Beth sydd y tu mewn

Mae'r gwneuthurwr yn honni y cynhwysion canlynol yn cynnwys cydrannau planhigion:

 • Yarrow.
 • Camri.
 • Tansy.
 • officinalis Salvia.
 • Uliginose.
 • Wermod.
 • Chwerw.
 • Mintys.
 • rhisgl derw.
 • Calendula.
 • dail bedw.

Mae'r holl elfennau yn cael darddiad naturiol iawn, ac mae hyn yn cael ei gadarnhau gan tystysgrif cydymffurfio.

Mae'n ddiddorol i'r gwneuthurwr y mae'r te mynachaidd rhag parasitiaid yn gwbl ddiniwed i bawb a gall achosi sgîl-effeithiau. Mae'r ffaith bod rhan o'r offeryn cynnwys dim ond cynhwysion llysieuol yn gwarantu iachawdwriaeth o adweithiau diangen. Er mwyn gosod argraff gyffredinol am destun trafod, gadewch i ni ystyried yn fanwl y planhigion a pherlysiau de yn y Fynachlog o barasitiaid.

milfoil

Mae'r planhigyn hwn yn cynnwys cynhwysyn arbennig - ahillein hynny yn effeithiol yn gwella ceulo gwaed. Yn ogystal, mae'r cyfansoddiad milddail yn asid asetig, isovaleric, iroazulen asid fformig, kartsofillen, cineole, fitaminau C a K, chwerw a chyfansoddion astringent. Felly, y sudd o'r planhigyn hwn yn meddu gwrthlidiol, choleretic, laktogonnym a hemostatic eiddo.

Mewn meddygaeth gwerin, milddail yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y anhwylderau canlynol:

 • Gwaedu organau amrywiol (deintyddol, ysgyfaint, trwynol, groth, hemorrhoids).
 • Llid y organau treulio yr ardal urogenital.
 • Ffibroidau.

Mae hyn yn perlysiau yn ymwneud â wenwynig ac mae ganddo nifer o gwrtharwyddion:

 • Gorsensitifrwydd.
 • Mae presenoldeb thrombophlebitis a rhagdueddiad.
 • Beichiogrwydd.
 • Cholelithiasis.

Efallai y milddail Mynediad achosi sgîl-effeithiau canlynol:

 • Adweithiau alergaidd: brech, wrticaria, a rhai eraill.
 • Pendro.
 • Oedi o mislif.
 • colig hepatig.

Os oes gennych unrhyw un o'r clefydau uchod, ni all y ffwng te mynachaidd a pharasitiaid yn derbyn, oherwydd ei fod yn llawn cymhlethdodau. Mae'n gofyn diagnosis gofalus cychwynnol er mwyn osgoi canlyniadau annymunol o driniaeth gan yr offeryn.

Camil

elfen arall sy'n rhan o'r Mynachlog de o barasitiaid - Camri. Ar ei eiddo meddyginiaethol yn hysbys i bawb. Mae cyfansoddiad y blodau y planhigyn hwn yn cynnwys llawer o sylweddau defnyddiol, chamazulene, seksviterpeny, bizabolokisd A prohamazulen, salicylic, asid nicotinig a asgorbig, haearn, magnesiwm a chopr. Mae'r cymhleth o'r sylweddau fiolegol gweithredol uchod yn achosi effaith therapiwtig helaeth llygad y dydd:

 • Effaith cyffuriau gwrthfeirysol.
 • meinweoedd mwcosaidd Adferiad.
 • effaith gwrthfacterol.
 • gweithredu Diaphoretic.
 • Antispasmodics ac eiddo anabolig.
 • gwrthlidiol effaith.
 • effaith diwretig.

Matricaria recutita cael ei ddefnyddio fel ychwanegiad i driniaeth o'r clefydau canlynol:

 • Afiechydon y system dreulio: colitis, wlser, cholecystitis.
 • Clefydau heintus o darddiad firaol a bacteriol.
 • galon a chlefydau fasgwlaidd.
 • Trin brosesau llidiol.
 • Cryfhau y corff.

Mae llawer o bobl yn meddwl bod Camri - safon y diogelwch. Efallai ei hymddangosiad hawddgar galw i gof meddyliau o'r fath, ond maent yn cael eu camgymryd. Mae gan Camri nifer o gwrtharwyddion:

 • Rhagdueddiad i ddolur rhydd.
 • Beichiogrwydd.
 • Gorsensitifrwydd.
 • Afiechydon y bledren neu'r arennau.
 • Mae presenoldeb anhwylderau meddyliol.

Efallai y bydd y defnydd heb ei reoli o berlysiau hyn achosi effeithiau andwyol:

 • Cur pen.
 • Peswch a tagu.
 • adweithiau alergaidd.
 • Ataliad o swyddogaethau penodol yr ymennydd.

Felly, gall hyd yn oed Camri fod yn beryglus iawn os byddwn yn ei ddefnyddio heb gyngor meddyg.

Tansy

Mae'r planhigyn meddyginiaethol gynnwys yn y rysáit Monastyrskii te o barasitiaid. Oherwydd ei aelod alcaloidau, flavonoids, asidau organig, rutin, olewau hanfodol, elfennau hybrin a fitaminau A ac C, Tansy mae gan yr effeithiau therapiwtig canlynol:

 • Mae gwrthlidiol.
 • Bactericidal.
 • Diwretig.
 • gwella clwyfau.
 • Cholagogue.
 • Astringent.
 • Gwrthlyngyrol.
 • Gwrth-ganser.
 • Kardiostimuliruyuschy.
 • Lleddfol.

Felly, gall y perlysiau yn cael eu cymhwyso yn eang mewn gwahanol afiechydon y natur ddynol, ond mae gwrtharwyddion:

 • Idiosyncrasy.
 • oedran y plant.
 • Pwysedd gwaed uchel.
 • Urolithiasis a cholelithiasis.
 • Beichiogrwydd.

Gall Tansy wrth drin heb argymhelliad neu alergaidd adweithiau meddyg ddigwydd gyda gorddos, anhwylderau gastroberfeddol, crampiau, gwaedu trwm a hyd yn oed trawiad ar y galon.

officinalis Salvia

Salvia hefyd yn rhan o'r arian o'r parasitiaid te mynachaidd. Adolygiadau o hyn planhigyn meddyginiaethol, rydym yn defnyddio dim ond i glywed gadarnhaol. Mae hyn oherwydd y ffaith bod y màs o saets yn wir yn cynnwys ddefnyddiol ar gyfer organeb dynol cyfansoddion gweithredol: alcaloidau, flavonoids, terpenau gwerthfawr, tannin ac asidau organig. Mae dail y planhigyn hwn meddyginiaethol wedi gwrthficrobaidd, hemostatics, choleretic, diuretic, astringent, antilaktagonnym, gwrthlidiol ac effaith lleddfol. Mae'n cael ei ddefnyddio yn llwyddiannus ar gyfer yr anhwylderau canlynol:

 • Clefydau heintus y geg a'r gwddf, llwybr resbiradol uchaf.
 • Clwyfau iachau a llosgiadau.
 • anffrwythlondeb benywaidd.
 • clefydau gastroberfeddol.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn perlysiau heb gwrtharwyddion:

 • Epilepsi.
 • clefyd yr arennau yn y ffurf acíwt, gan gynnwys neffritis.
 • Cholelithiasis a urolithiasis.
 • peswch drwg.
 • Beichiogrwydd a llaetha.
 • Idiosyncrasy.

Dylid nodi bod y tymor hir ddefnydd o Salvia yn achosi llid y pilennau mwcaidd y meinweoedd y corff dynol.

uliginose

Mae'r planhigyn meddyginiaethol gynnwys yn gweithgynhyrchwyr te Monastirskiy o barasitiaid hysbys oherwydd ei briodweddau iachaol. Mae'r planhigyn yn cynnwys tannin a chyfansoddion arallfydol, alcaloidau, flavonoids, ffytosterolau, fitaminau A, mae gan B a C. uliginose ar yr organeb dynol yr effeithiau canlynol:

 • Mae'n ymledu pibellau gwaed ac yn helpu i leihau'r pwysau.
 • Mae'n lleihau poen a thawelu.
 • Yn gwella symudoldeb berfeddol.
 • Mae'n gwella ceulo gwaed.
 • Mae'n gwella gwella clwyfau, effaith antiseptig.
 • Mae'n ysgogi compartment bustl.
 • Mae'n arafu cyfradd curiad y galon.

Cottonweed cael ei defnyddio'n eang mewn meddygaeth lysieuol, ond mae hefyd yn cynnwys nifer o gwrtharwyddion:

 • Gorsensitifrwydd.
 • Bradycardia.
 • Isbwysedd.
 • Cholelithiasis.
 • Beichiogrwydd.
 • Dystonia.

wermod

Mae'r planhigyn hwn wedi bod yn enwog hir ar gyfer ei eiddo pwerus i ddiarddel oddi wrth y corff pob drwg - microbau a pharasitiaid. Mae'r effaith yn ganlyniad i bresenoldeb wermod unigryw sylweddau torfol terpenoids, cydrannau tannic, glycosides chwerw, olewau, saponins, flavonoids, asidau organig a llawer o fwynau. Mae'r planhigyn Mae glanhau, spasmolytic, gwrthlidiol, hypotensive, anthelmintig ac effeithiau immunomodulatory ac, felly, ei gynnwys yn y rysáit Monastyrskii te o barasitiaid. Wormwood yn cael ei ddefnyddio i drin amrywiaeth eang o glefydau:

 • anhwylderau gastroberfeddol.
 • heintiau ffyngaidd a phla llyngyr.
 • Haint gyda protosoa.
 • clefydau gynaecolegol.
 • dysfunction nerfau.
 • anhwylderau croen.
 • Oncoleg.
 • Afiechydon o esgyrn a chymalau.

Mae gan y perlysiau y gwrtharwyddion canlynol:

 • adweithiau alergaidd.
 • Anemia.
 • Beichiogrwydd a llaetha.
 • clefydau gastroberfeddol Aciwt.

Dylid nodi na ddylai paratoadau yn seiliedig ar wermod cymryd mwy o amser na 2 fis. Yn yr achos hwn, efallai y byddwch yn profi anhwylderau CNS ar ffurf rhithwelediadau, chwydu, ffitiau. Mae'r cwrs argymhellir o driniaeth - dim mwy na 4 wythnos, gydag egwyl o 2 fis.

chwerw

Mae hyn yn syml ac yn anamlwg planhigion - stordy o faetholion: tannin, halwynau mwynol, alcaloidau, fitaminau D, K, C, asid salicylic a asid silicic, coumarin, catechins. Mae'n coctel iachau Repeshko yn rhoi'r eiddo canlynol:

 • Diwretig.
 • Gwrthlyngyrol.
 • Choleretic.
 • Gwrthocsidiol.

Mewn meddygaeth lysieuol planhigyn hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y anhwylderau canlynol:

 • clefydau wrolegol.
 • Iau a llwybr gastroberfeddol.
 • Osteochondrosis.
 • Oncoleg.
 • Gwaedu.
 • Haint y oroffaryncs.

Fodd bynnag, nid yw mor ddiniwed chwerw. Mae ganddo lawer o gwrtharwyddion:

 • Rhagdueddiad i rhwymedd.
 • Cholelithiasis.
 • Mae'r duedd i ffurfio clotiau gwaed.
 • Anoddefgarwch.
 • Cyfradd uwch o geulo gwaed.

Dylai menywod beichiog yn eu defnyddio i gytuno â'r meddyg.

mintys

Mae hwn yn ffefryn o lawer o blanhigion mae cyfansoddiad unigryw. Mae gan y mintys olew hanfodol o menthol, sy'n gweithredu ar y pilennau mwcaidd ac ar y derbynyddion, maent, blino. O ganlyniad, llongau arwyneb gyfyngu ac yn ymledu i'r atgyrch mewnol. Mae gan Menthol bychan anesthetig, antiseptig, mae antiemetic, gweithredu carminative ac yn cryfhau'r peristalsis berfeddol. Mewn meddygaeth gwerin, peppermint cael ei ddefnyddio i drin y clefydau canlynol:

 • clefydau gastroberfeddol.
 • Dadansoddiad.
 • Angina.
 • Nerfusrwydd.
 • Poen yn y cymalau.

Mae hyn yn perlysiau rhai gwrtharwyddion at y defnydd o:

 • Mae plant hyd at 3 oed.
 • gwythiennau faricos.
 • Idiosyncrasy.

Mae yna hefyd farn bod y menthol lleihau'r libido gwrywaidd a cymhlethu'r broses o feichiogi. Hefyd, peidiwch â defnyddio mintys pan fyddwch yn gyrru cerbyd, gan y gall achosi syrthni.

rhisgl derw

Mae'r planhigyn pwerus wedi bod yn hysbys hir am ei astringent, gwrthlidiol eiddo a antiseptig. Mae'r rhisgl derw yn cynnwys pectins, proteinau penodol ac asiantau lliw haul, gan ei gwneud yn saponin anhepgor yn y clefydau canlynol:

 • anhwylderau gastroberfeddol.
 • Gwaedu.
 • Llid y oroffaryncs.
 • Llid y croen, llosgiadau.
 • chwysu gormodol.
 • anhwylderau gynecolegol.

Fodd bynnag, dylai'r driniaeth o risgl derw yn cymryd i ystyriaeth y ffaith ei fod yn cael ei wrthgymeradwyo mewn plant o dan 2 oed a phobl ag alergeddau. Gall gweinyddu cronig brofi colli arogl, brech ar y croen a chosi, chwydu.

Calendula

Mae'r blodau oren llachar hardd yn cael enw da yn phytotherapeutists. Gyda cyfansoddiad lycopen, violoksatinn, caroten, rubiksatin, tannin a chyfansoddion saponins, gall Calendula gael ar y corff dynol yn cael yr effaith ganlynol:

 • gweithredu antispasmodic.
 • Effaith Choleretic.
 • Diheintio croen a gwella clwyfau cyn gynted ag y bo modd.
 • gwrthlidiol effaith;

Mae'r rhain yn nodweddion y planhigyn wedi cael eu defnyddio i drin gynaecolegol, cardiofasgwlaidd,, clefydau ENT deintyddol, anhwylderau croen, yn groes y gwaith llwybr treulio, cur pen ac anhwylderau cysgu. Fodd bynnag, mae gwrtharwyddion:

 • Idiosyncrasy.
 • Isbwysedd.
 • Bradycardia.
 • Beichiogrwydd.

dail bedw

Mae'r feddyginiaeth lysieuol cael ei ddefnyddio fel diwretig mewn clefydau cardiofasgwlaidd a arennol. Mae cyfansoddiad gyda olewau hanfodol, resinau, flavonoids, tannin a chyfansoddion saponins ozdoravlivayusche ymdrechu i ddefnyddio effeithiau ar y corff dynol. Fodd bynnag, mae'r defnydd o ddail bedw yn wrthgymeradwyo yn:

 • annigonedd arennol ar ffurf cronig.
 • Glomerwloneffritis ffurf acíwt.
 • Adweithiau alergaidd i blannu a'i gydrannau gweithredol.

Nawr eich bod yn gwybod popeth am pa fath o de mynachaidd o barasitiaid yn y siop i ni ei gynhyrchwyr. Ar ôl darllen yr holl wybodaeth hon, gallwn amcangyfrif y manteision enfawr sydd wedi'u crynhoi yn ei hun y cyffur. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi ddatgan yn bendant nad yw hyn te wyrth yw i bawb. Yn ystod beichiogrwydd, llaetha, cerrig bustl, cerrig yn yr arennau, clefyd y gwair, ni ddylech yfed. Mae'n llawn gyda chanlyniadau difrifol i iechyd pobl. Mae plant o dan 3 oed Nid yw ychwaith yn cael eu cynghori i gymryd y cyffur hwn. Nid yw ei fod yn ddiniwed, mae hyn yn te fynachaidd o barasitiaid. Mae cyfansoddiad y perlysiau a gynhwysir yn y cerbyd, nid yn unig yn niweidio iechyd dynol.

pris

Ar wahân am ei ddweud am werth y cynnyrch. Mae'r adolygiad wirioneddol i'r cyffur a fynegwyd dro ar ôl tro y farn ganlynol: ". Un o brif anfanteision a nodweddai te fynachaidd o parasitiaid, - y pris" Mae'r mwyafrif helaeth o bobl yn ystyried ei fod yn afresymol o uchel. Yn wir, embaras iawn gan y ffaith bod 100 gram o de llysieuol gallu costio cymaint. te mynachaidd o'r parasitiaid (y pris y fferyllfa yn tua 1000 rubles) yn cael ei ymgynnull o ddeunydd planhigion sy'n tyfu ar y diriogaeth ein gwlad helaeth. Mae'r ffaith hon yn unig yn ychwanegu at y dryswch o ddinasyddion am ei gost awyr-uchel.

Mae rhai economegwyr o'r bobl eisoes wedi cyfrifo cost y cynnyrch. Ar ôl gwneud i grynhoad o'r fath yn y cartref o berlysiau a brynwyd mewn fferyllfa, byddwch yn cael te fynachaidd coginio bersonol o barasitiaid, y mae eu pris yn llawer is.

Ar datganiadau o'r fath marchnatwyr y gwneuthurwr y cynnyrch hwn yw paratoi ymateb cynhwysfawr: "Te wrth gwrs gallwch goginio, ond a fydd hi'n mor effeithiol fel ein feddyginiaeth? Wedi'r cyfan, mae'n bwysig gwybod y cyfrannau o gynhwysion! ". Mae cymhareb y Secrets gynhwysion ni gyda chi i ddatrys, mae'n cael ei guddio y tu ôl i'r muriau uchel y fynachlog, lle'r oedd ddyfeisiwyd gan ffi hon. Mae'r sefyllfa hon yn unig yn annog ein dinasyddion i brynu te gwych.

Byddwch yn wyliadwrus

Dylid nodi yn arbennig y cynnyrch hwn wedi llawer o nwyddau ffug. Mae'r ffaith hon hefyd yn brynwyr dadlau brwd fynachlog te antiparasitic ar y fforymau. Er mwyn peidio â wynebu twyll, mae angen bod yn wyliadwrus. Nid yw'r fynachlog yn argymell i brynu te o barasitiaid mewn fferyllfa neu mewn siop yn y gymdogaeth. Mae'n well ei archebu ar wefan y gwneuthurwr.

Peidiwch ag anghofio bod yn rhaid i cyn prynu Fynachlog te antiparasitic gael archwiliad llawn o'r corff ar gyfer presenoldeb clefydau a chytuno ar gymryd yr arian hwn gan eich meddyg.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.delachieve.com. Theme powered by WordPress.