Chwaraeon a FfitrwyddPysgota

Clinch - cwlwm bysgota. Beth yw ei nodweddion, dulliau gwehyddu, amrywiaeth ac arwynebedd o ddefnydd

Ddaeth i lan y môr glas, yr wyf yn taflu jyst prynu yn y siop net dal ei pysgod aur pum cilogram. Yn ôl yr egwyddor hon yn aml yn mynd bysgotwyr newyddian bysgota. Yn wir, pysgota yn gofyn am baratoi gofalus, sgiliau penodol a gwybodaeth. Paratoi gêr yn chwarae rhan bwysig yn yr helfa ar gyfer dal da. Mae hyd yn oed y rhai mwyaf yn ôl pob golwg yn cael eu cymryd i ystyriaeth yn y busnes pysgota manylion dibwys ac arlliwiau. naws o'r fath yn naturiol yn cynnwys y gallu i wau a safleoedd pysgota.

gwyddoniaeth ar wahân

Fel morwyr, pysgotwyr yn credu knotability gwyddoniaeth cyfan. Dysgwch holl ddoethineb yr gwau not - yn broses gymhleth, sy'n gofyn am amynedd bysgotwr hir a dibrofiad a dyfalbarhad. Meistr y grefft, dim ond y rhai sy'n ymarfer hyfforddiant hir parhaol a gellir eu hailddefnyddio.

Fel y gwyddoch, offer pysgota ni all wneud heb not. Yn ogystal, gan ddefnyddio'r pysgotwyr nodau atgyweiria eu "cludo dŵr" ar y lan. Mae eu gallu i wau eu bod wedi benthyg gan morwyr profiadol. Y gwahaniaeth rhwng unrhyw clymau pysgota yn gorwedd yn eu gallu i wrthsefyll llwyth penodol. Ni waeth pa mor dda nad ydych yn clymu cwlwm, os nad yw ei ymddangosiad wedi ei osod yn gywir, ni all wrthsefyll pwysau'r pysgod a fwriedir.

Syml ac yn ddibynadwy

Y mwyaf poblogaidd ac yn aml yn defnyddio Clinch. Mae hwn yn gwlwm pysgota, a ddylai fod yn gallu wau holl bysgotwyr newyddian. Ei brif fanteision yw dibynadwyedd a symlrwydd. Ar gyfer hyn roedd yn hoff a phob spinnings proffesiynol.

Clinch - cainc y pysgotwyr yn eu defnyddio i sicrhau y demtasiwn i wario a'r bachyn, troelli, jig - pen, hedfan, ac ati pysgotwyr profiadol ei alw y dull mwyaf llwyddiannus i ddatrys y llinell. Gydag uned o'r fath, bydd yn gallu cynnal hyd at chwech i wyth cilogram.

Fodd bynnag, arbenigwyr rybuddio bod y defnydd o fath ddull o clymu y gorau ar sgaffald tenau neu ganolig. Neilltuo Clinch da, ni fydd llinell bysgota trwchus yn gweithio, a bydd yn fregus iawn. Nid ydym yn argymell i ddefnyddio cynulliad clinching gyfer llinellau pysgota, yn yr hon y trawstoriad fwy na 0.4 milimetr. Hefyd, ni fydd yn briodol os ydych yn bwriadu ei ddefnyddio yn blethi.

rhywogaethau

Bydd cymhlethdod y gwehyddiad dibynnu'n uniongyrchol ar gryfder unrhyw gynulliad pysgota. Clinch - yn eithriad. Mae yna nifer o amrywiadau o gwau:

 • Syml neu sengl.
 • Cryfhau.
 • Superior.
 • Dwbl.

Os ydym yn cymharu cryfder, ac yna, yn seiliedig ar y pysgod mwyaf yn well i ennill y wau dwbl neu well. Bydd cryfder y cant yn yr achos hwn fod 95-99 y cant. Os byddwn yn siarad am Clinch syml, dyma ni yn sôn am 85-87 cryfder y cant. Mae'r gwahaniaeth yn amlwg.

Pysgotwyr yn dweud eu bod gipio - yn ddewis amlbwrpas o not pysgota. Mae'n eithaf syml i berfformio ac mae'n eithaf gwydn.

Manteision ac anfanteision

Beirniadu gan yr adolygiadau bysgotwyr gipio Mae nifer penodol o fanteision ac anfanteision rhestr bychan. Beth yn union?

Fel ar gyfer y manteision, yna, yn gyntaf, y mwyaf syml ac yn hygyrch i ddechreuwyr math o not pysgota. Yn ail, y gallu i rwymo cainc yn caniatáu i eitemau yn ddiogel o offer pysgota, gyda llygad cul. Yn y trydydd lle, clinching - uned pysgota, sy'n addas ar gyfer y rhan fwyaf o olau a chanolig coedydd, gan gynnwys y monofilament boblogaidd heddiw.

Ymhlith y diffygion y gall pwyntiau canlynol yn cael eu gwahaniaethu. Nid Clinch ei argymell ar gyfer llinell pysgota trwchus. Hefyd, nid yw uned hon yn addas ar gyfer offer, gyda llygaid mawr a thyllau hirgul. I Braid cael arwyneb llyfn, yn hawdd i'w defnyddio gipio'r amhriodol. Mae'n berthnasol yn unig ar gyfer llinynnau pren bach a chael diamedr llai na 0.4 milimetr.

Sut i wau

mynd i'r afael, bydd ansawdd yr hyfforddiant yn dibynnu ar y gallu i clymau pysgota wau. Y peth cyntaf y dylech bob amser yn gwneud cyn i gwau - iraidd gyda dŵr. Bydd hyn yn gwneud yr uned y mwyaf dibynadwy a chadarn.

Cam wrth gam disgrifiad fel a ganlyn

 1. Rhowch y llinell pysgota yn y llygad y bachyn (neu offer arall).
 2. Tynnwch am ddeg i bymtheg centimetr.
 3. Mae'n ofynnol i'r pen yn rhad ac am y llinell pysgota i dynhau o amgylch y prif gyfran gêr.
 4. Gwnewch 07:55 tro.
 5. Mae ben y ffilament gosod yn y ddolen, sy'n cael ei ffurfio ger y llygad.
 6. Leithio'r llinell pysgota yn y dŵr.
 7. Tynhau.
 8. ddarnau ychwanegol o linell bysgota argymhellir i dorri.

Ar gyfer perchnogion y cychod mae hefyd yn fersiwn generig poblogaidd o Clinch. Mae'n cyd-fynd yn yr un ffordd mor syml. Yr unig wahaniaeth yw bod ar ôl peidio pump i wyth tro y nôd cael ei ohirio, a ffurfiwyd dolen ychwanegol arall. Mae'n ymestyn y ben y lein bysgota. Byddwch yn socian gyda dŵr a hyd yn oed wedyn tynhau o'r diwedd.

dwbl

Mae'r rhywogaeth hon wedi gorchymyn o faint mwy o gryfder a gwydnwch na'r ddau ddewis cyntaf. Yn wahanol i'r llall gellir eu defnyddio i Braid a monofilament, sydd yn fantais fawr i bysgotwyr y rhai sy'n dewis union y mathau hyn o offer.

Clinch Dwbl Mae un nodwedd arbennig - y ddolen dwbl.

 1. Neidio y llinell drwy'r llygad.
 2. Tynnu rhoi deg centimetr.
 3. Ac yna y funud - camau ailadrodd un yn fwy o amser. Felly, mae dolen dwbl, sy'n ei wahaniaethu oddi wrth cwlwm Clinch eraill.
 4. Turnovers (07:55).
 5. Bydd gynffon lein yma yn cael ei dynnu o fewn dolen dwbl.
 6. Moisten gyda dŵr. Contractible. Mae pob, fel yn y ddwy fersiwn blaenorol gwau.

Ar ôl ychydig o workouts gipio'r cwlwm yw'r mwyaf poblogaidd yn y arsenal y genweiriwr dibrofiad. Ar gyfer dechreuwyr fel ei symlrwydd, ond ar yr un gaer, dibynadwyedd a gwydnwch.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.delachieve.com. Theme powered by WordPress.