GartrefolGarddio

Seabuckthorn: blodau, plannu a gofalu, mathau gyfer y maestrefi

Felly nid yw llawer o arddwyr yn prydferth iawn i siarad allan am y helyg y môr, gan ystyried ei fod yn blanhigyn pigog iawn gydag aeron sur. Hyd yn oed wedi dadwreiddio planhigion oed yn nifer fawr o egin. Mae'r holl anfanteision hyn goeden helyg y môr gwyllt. Ond bydd y mathau modern o ddiwylliant yn sicr os gwelwch yn dda unrhyw garddwr.

Ychydig Tipyn o ddiwylliant ...

goeden helygen - ei fod yn blanhigyn cyffredin yn ein gwlad. dryslwyni diwylliannol mawr a geir yng Nghanolbarth Asia a'r Cawcasws, Altai ac yn yr Unol Baltig, yn ogystal ag yn Nwyrain a Gorllewin Siberia. Ers yr hen amser, ffrwythau helygen y môr yn cael ei ddefnyddio mewn prosesu ac yn ffres.

Dechreuodd y helygen y môr fel diwylliant addurnol i luosi 150 mlynedd yn ôl. mathau bridio Diwydiannol cymryd rhan yn y Sefydliad Garddwriaeth ohonynt. Lisavenko MA, lle sawl rhywogaeth eithaf addawol yn cael eu sicrhau. O ddiddordeb arbennig i'r helygen y môr dechreuodd ddangos yn y degawd diwethaf, pan fydd y priodweddau defnyddiol o ffrwythau wedi cael eu nodi.

Yn y maestrefi dechreuodd rhafnwydd i ledaenu yn y pedwardegau. Roedd yn ymddangos yn y rhanbarth, diolch i staff yr Ardd Fotaneg o Moscow Wladwriaeth Prifysgol Trofimov TT Ar hyn o bryd, mae'r diwylliant yn lledaeniad anhygoel yn y maestrefi. Er mwyn tyfu planhigion yn llwyddiannus ac yn derbyn y cynhaeaf, mae angen i adnabod rhai o nodweddion o blannu helygen y môr a gofalu am ei.

gwerth helygen y môr

poblogrwydd Mae diwylliant yn oherwydd ei eiddo buddiol anhygoel. I ddysgu sut i flodeuo helyg, ychydig yn gwybod, ond mae'n edrych fel ei ffrwythau, yn hysbys i bawb. aeron llachar Bach cynnwys fitaminau B, P, B2, E, B, C a caroten (provitamin A). Yn ogystal, ffrwythau cyfoethog mewn manganîs, haearn, boron, magnesiwm, sylffwr, alwminiwm, titaniwm a silicon. Yn allanol, maent yn drupe llawn sudd melys a sur neu asidig blas asidau cyfoethogi. cynnwys asid mewn mathau gwahanol, wrth gwrs, yn wahanol, cydran gweithredol yn amrywio rhwng un a phedwar cant. Ond y cynnwys siwgr o fewn 1.6-6.4%. Fodd bynnag, dylid nodi mai nid yn unig y ffrwyth diwylliant yn cael eu cynysgaeddir wrth natur llawer o sylweddau defnyddiol. dail helygen, er enghraifft, yn cynnwys llawer o fitaminau C ac A. Wrth i nifer y ffrwythau aeddfedu trawiadol fitaminau dail yn gostwng yn ddramatig.

Wrth siarad am yr eiddo buddiol o ddiwylliant, mae'n werth cofio am yr olew helygen y môr, sydd yn gyfoethocach na'r holl olewau llysiau a elwir yn y nifer o gynnwys sylweddau fiolegol gweithredol. Mae'n cael ei ddefnyddio yn weithredol wrth drin anhwylderau amrywiol, mae'n arbennig o effeithiol mewn problemau gyda chroen - anafiadau frostbite, llosgiadau, ymbelydredd.

Mewn meddygaeth gwerin, helygen y môr wedi hir cael ei ddefnyddio i drin cryd cymalau, a phroblemau gastroberfeddol.

Peidiwch Rhafnwydd niweidiol?

Er gwaethaf ei holl eiddo buddiol, gall helygen y môr yn niweidiol i bobl sy'n dioddef o adweithiau alergaidd. Yn ogystal, mae'n werth cofio bod y ffrwyth yn cynnwys llawer o asidau, sy'n niweidiol i pancreatitis, cholecystitis a llid y dwodenwm.

nodweddion biolegol o ddiwylliant

Seabuckthorn yn ddigonol yn nipping a canghennog llwyn, sy'n cyrraedd uchder o 3.5 metr. Gall diwylliant fod ar ffurf y goeden hyd at chwe metr o uchder. Mae boncyff y planhigyn a gwmpesir gan rhisgl llwyd blackish-frown neu dywyll. Ond mae dail helygen cael nodwedd lliw dau-liw: gwaelod arian a gwyrdd ar y top. O dan amodau ffafriol, mae'r diwylliant yn gyflym yn mynd i mewn twf.

Pryd a sut blodau helyg?

Fodd bynnag, mae un nodwedd. Yn natur, mae planhigion gwrywaidd a benywaidd. Ond sut i wahaniaethu rhwng dynion a merched môr-helygen - mae'n gwestiwn sydd â diddordeb bob amser yn yr holl garddwyr sydd â'r bwriad i gael cynhaeaf. Os yw'r ardal chi blannu coed hoyw, ni allwch gael eu ffrwyth hwynt. Y peth yw bod y diwylliant yn eu peillio gan y gwynt, ond weithiau mae rhywogaethau gyda blodau deurywiol.

Er mwyn plannu'r eginblanhigion o'r ddau ryw, mae angen i ddeall sut i wahaniaethu rhwng dynion o rhafnwydd benyw. Yn anffodus, garddwyr yn y camau cynnar i ddod o hyd i'r gwahaniaethau bron yn afreal. Maent yn dod yn ychydig yn amlwg o'r eiliad o osod y blagur blodau. Ar y gwryw môr-helygen yn llawer mwy nag yn y fenyw. Un ffaith ddiddorol yw bod yn cael eu rhoi ar y egin o ddwy flynedd. I ddysgu sut i flodeuo helyg, ychydig o bobl yn gwybod. Mae hyn oherwydd y ffaith o flodau diwylliant eithaf anamlwg, felly cefndir afalau persawrus, eirin gwlanog a cheirios hysbysiadau neb.

Mae coed yn blodeuo yn mis Mai neu fis Ebrill. Mae'r blodau yn ymddangos gyda'r dail. Fodd bynnag, mae llwyni heterorywiol, mae ganddynt liw gwahanol. Ar y fenyw môr-helygen yn felyn, ond ar ddynion - yn ariannaidd-frown. Ni fydd blodau Beautiful enwi. Blodau rhafnwydd bit uno â'r dail ac felly'n llai amlwg.

ffrwythau planhigion

Ar ôl blodeuo, clymu ffrwythau sy'n aeddfedu ym mis Awst neu fis Medi. Gall drupes Juicy fod lliw oren neu goch. Mae ffrwyth y môr gwyllt helygen y raddfa fach, tua pys. Maent yn cael eu trefnu ddwys iawn ar y canghennau, lle mae'r planhigyn daeth yn adnabyddus fel "helyg y môr". Mae'r ffrwythau yn cael blas unigryw a blas chwerw-sur. Os nad ydynt yn cael eu tynnu oddi ar y goeden, gall y ffrwyth hongian ar y canghennau i gyd gaeaf.

helygen y môr plannu

Helygen y plannu yn y gwanwyn a'r hydref. Yn nodweddiadol, mae'r planhigion a blannwyd yn y gwanwyn, yn cymryd gwraidd gymaint yn well, gan nad ydynt yn bygwth diferion tymheredd y gaeaf. Ar gyfer yr eginblanhigion ifanc fel gwres ac oerfel gormodol yn gallu niweidio yn ddifrifol.

plannu priodol helygen y môr gwanwyn yn gwarantu y bydd y planhigyn yn sicr yn cymryd gwraidd. Fodd bynnag, dylid eu diffinio ymlaen llaw gyda'r brand, rhaid iddo gael ei addasu i'r amodau yn eich ardal chi. Eginblanhigion well i brynu mewn meithrinfeydd profi ac nid ar y farchnad. Felly, gallwch fod yn sicr ei fod yn prynu'r mathau o blanhigion a ddewiswyd gennych.

Am rhafnwydd rhafnwydd yn angenrheidiol i ddewis y lle iawn ar eich safle. Rhoddir blaenoriaeth i ardaloedd tawel i ffwrdd o weithgareddau gardd lysiau weithredol. Y rheswm yw bod y planhigyn wedi gwreiddiau threadlike, sydd wedi eu lleoli yn yr haenau pridd uchaf. Er mwyn osgoi anaf wrth gloddio yn eu diwylliant plannu yn werth mewn mannau tawel. Fodd bynnag, mae'n werth cofio bod seabuckthorn caru llefydd golau digysgod.

Hyd yn oed gyda'r gostyngiad gall baratoi'r safle ar gyfer plannu. I wneud hyn, dylai'r pridd yn ychwanegu hwmws a thywod mewn cyfrannau cyfartal, ac ni fydd yn ymyrryd â atchwanegiadau ffosfforws-potasiwm. Dylai'r pellter rhwng y coed fod o leiaf sawl metr. Os ydych yn bwriadu cael cynhaeaf, mae angen i chi blannu o leiaf 3-4 planhigion. Pum cnydau benywaidd digon o un dyn.

Mae'r broses o blannu coeden neu lwyn yn gymhlethdod gwahanol. twll parod 70 * 70 * 70 cm, ar waelod yr ydych am wneud twmpath, ar ei lethrau ymestyn eu gwreiddiau. Yna y pwll wedi ei lenwi gyda pridd ychydig yn uwch na'r goler gwraidd. O gwmpas y eginblanhigion yn sicr angen i ffurfio twll i'w arllwys. Bydd dau bwcedi o ddŵr fod yn ddigon i ddyfrhau.

diwylliant gofal

Byddai Disgrifiad rhafnwydd yn anghyflawn os nad i ddweud ychydig eiriau am yr hyn y dylid fod yn gofalu am ei. Mae angen i eginblanhigion ifanc dyfrio rheolaidd, oherwydd bod y diwylliant yn cyfeirio at lleithder sy'n hoffi. Unwaith y bydd y planhigyn yn cael cryfach, yna gall amlder y dyfrio yn cael ei leihau. garddwyr profiadol yn cael eu cynghori i beidio â bwydo yn y cylch pristovolny system wreiddiau shnuropopodobnoy ddyledus. Ond ar ôl blodau rhafnwydd a ffrwythau yn ymddangos, gall y planhigyn fywiogi'r mwynau a gwrteithiau organig. Mae hyn yn cael ei wneud yn unig unwaith mewn tair blynedd.

gofalu am blanhigion hefyd yn cynnwys cael gwared ar chwyn. Fodd bynnag, dylai gael ei wneud yn ofalus er mwyn peidio â difrodi'r system wreiddiau. Mae'n rhaid i Ffurfio goron a tocio yn cael ei wneud yn y gwanwyn tan y blagur. Blodeuo rhafnwydd mewn unrhyw achos, mae'n amhosibl i anafu. Ar ôl cyrraedd yr 8 mlynedd y planhigyn dylid eu torri yn rheolaidd at ddibenion adfywio. I wneud hyn, cael gwared ar yr hen egin, ac yn gadael tair blynedd. Yn ogystal, dylech podmerzshie bendant yn lân ac yn rhannau afiach y canghennau.

Peidiwch ag anghofio am dyfrio coed aeddfed. Weithiau, hyd yn oed mewn cyfnodau sych Gall planhigion cadarn sychu allan neu golli y cynhaeaf.

Sut i ddewis y radd ar gyfer y maestrefi?

Diolch i waith caled y bridwyr planhigion mae bellach yn bosibl i godi amrywiol i dyfu mewn bron unrhyw ranbarth o'r wlad. Mae'r planhigyn yn dwyn ffrwyth yn dda yn yr amodau hinsoddol Canol Rwsia, sy'n golygu y gallwch ddewis y radd hawl helygen y môr i'r maestrefi. Er mwyn deall pa fath o yn rhoi blaenoriaeth i'r angen i wybod pa baramedrau sy'n bwysig i chi: cynhyrchiant, amser o aeddfedu, blas, winterhardiness, maint ffrwythau, y radd o crynodiad o olew, cynnwys maetholion, diffyg ddrain a prickles.

garddwyr profiadol yn argymell i roi sylw at y persbectif canlynol ar gyfer graddau Moscow:

 1. Lomonosov. Mae'r goeden o faint canolig gydag ychydig drain. ffrwythau coch-oren yn hir a melys-sur blas.
 2. Fragrant. planhigion Srednerosloe gyda chynnyrch uchel. Mae gan y mwydion ffrwythau arogl unigryw o bîn-afal.
 3. amatur botanegol. coeden Srednerosloe gyda chynnyrch uchel ac aeron oren mawr.
 4. Botanegol aromatig. Gall coeden Srednerosloe gyda ffrwythau oren-goch rhoi hyd at 14 kg y cnwd.
 5. Ardderchog. Yn gynnar aeddfedu amrywiaeth o gynhyrchiant uchel.

rhafnwydd atgynhyrchu

ehangu Rhafnwydd yn y ffyrdd canlynol: gan hadau, toriadau a egin. Dull Hadau gwbl aneffeithiol, y mae, ac ni fydd y planhigion sy'n deillio etifeddu'r nodweddion dymunol y rhiant coed cymryd llawer o amser iawn.

Ond pan bridio egin eginblanhigion ifanc yn cael yr un nodweddion â'r rhiant-blanhigyn. I arddwyr cael rhafnwydd yn yr ardd, yn y ffordd fwyaf cyfleus o gael dull eginblanhigion yn straen. Cangen y Gwanwyn, a leolir yn y ddaear wedi'i orchuddio â ddaear. Yn raddol prikopalis Bydd egin gwraidd. gwanwyn nesaf, gallant balu, torri i ffwrdd oddi wrth y prif blanhigyn ac mae'r planhigyn i leoliad newydd.

Eto i gyd mae'r copïau o ansawdd uchaf ar gyfer plannu yn cael eu cynhyrchu gan impio. I wneud hyn, wedi'u torri'n canghennau, proses nhw "Kornevinom", ac yna dropwise hychwanegu yn y swbstrad gwlyb yng nghanol yr haf. clawr uchaf gyda coeden ifanc cwpanau tafladwy i gael mini-Teplička. Dylid Toriadau yn dyfrio yn rheolaidd ac i awyru. Ar ôl wyth wythnos, gall y cysgod uwch eu pennau eu dileu a gofal pellach tan y gwanwyn. Gyda dyfodiad glasbrennau gwres a blannwyd mewn man parhaol.

Rhaid cofio bod y helygen y môr - planhigyn deurywiol, ac felly yn sicr mewn un maes y dylid tyfu planhigion gwrywaidd a benywaidd, fel arall ni fyddwch byth ag aros cynhaeaf.

Ymhlith pethau eraill, oblipihu brechu. Ar yr un goeden Gellir himpio ganghennau o rywogaethau gwrywaidd a benywaidd. Mae derbyn y planhigyn hwn - syniad demtasiwn, ond nid bob amser yn ymarferol mewn bywyd go iawn. Impiad Pagon nid bob amser acclimatized yn dda yn raddol sychu, gan atal twf. Ond yn dal yn werth arbrofi.

cynaeafu

Casglu cynhaeaf mawr o helygen y môr - nid yw'n hawdd. bydd y gwaith yn cymryd amser yn gofyn i chi dreulio digon o amser. Mae'r rhan fwyaf o fathau o aeron yn cael coesyn byr iawn, felly dewiswch nad yw'r ffrwyth yn hawdd. Yn ogystal, mae angen i chi weithio yn ofalus, gan fod perespevshie aeron ysigo yn gyflym. Peidiwch ag anghofio am y drain miniog sy'n brifo eich dwylo.

Mae rhai garddwyr yn argymell yn haws, torri gwellaif rhan o dair o'r canghennau ynghyd â'r cynhaeaf. Yn y lle cyntaf, felly tyn aeron yn ddiweddarach yn llawer haws ac yn gyflymach, ac yn ail, gall y canghennau yn cael ei storio am amser hir yn yr ystafell gyda ffrwythau. Nid oes angen i chi boeni am y toriad Pagon. Yn eu lle yn codi twf newydd yn y gwanwyn, a fydd yn dwyn ffrwyth mewn dwy flynedd. Nid yw'r goeden yn dioddef ohono, gan fod pob gwanwyn byddwch yn dal i gynhyrchu docio hen ganghennau.

Afiechydon, sydd yn agored i'r diwylliant

Yn flaenorol roedd yn credu bod y helygen y môr agored yn llwyr i bob math o glefydau. Fodd bynnag, y mwyaf y mae'n ddaeth yn gyffredin yn ein gerddi, dechreuodd y mwyaf o dyfwyr i hysbysiad bod y diwylliant yn agored i holl ills bod coed garddio eraill: firaol, ffwngaidd a bacteriol.

Mae'r helygen mwyaf cyffredin yn effeithio ar salwch o'r fath:

 1. Endomikoz - afiechyd ffwngaidd sy'n ymddangos ar ddechrau mis Awst ar y ffrwyth, ac o ganlyniad maent yn dod yn flabby a llenwi â mwcws llwyd. Cyfanrwydd yr aeron yn cael ei dorri, maent yn awgrymu yr hylif sy'n lledaenu'n endomikoz ar. Trin y clefyd ei drin (dau gam) y goeden Bordeaux hylif (1%). Y tro cyntaf y planhigyn yn cael ei drin yn syth ar ôl blodeuo, a'r ail - yng nghanol mis Gorffennaf.
 2. canser du. Mae'r clefyd yn amlygu ei hun ar ffurf smotiau du ar y canghennau mawr. Mewn mannau o'r fath, y gramen yn troi yn ddu ac yn disgyn i ffwrdd yn raddol, ac yn pydru pren. Fel mesurau therapiwtig yn erbyn clefyd o'r fath dynnu difrodi a rhisgl coed afiach, ac ar hynny sleisys ffres trin gyda chymysgedd o sylffad copr a mullein gyda chlai.
 3. Pydredd du'r coesyn yn cael ei achosi gan ffwng pridd. Mae'n effeithio dim ond y eginblanhigion ifanc. Fel mesur rhagofalus dylid dyfrio planhigion ifanc gyda chymysgedd o permanganate potasiwm.
 4. Clafr a achosir gan ffwng ac yn effeithio ar y ffrwythau, dail a blagur ifanc, sydd nid yn unig yn arwain at y sychu i fyny o ganghennau, ond hefyd y goeden gyfan. Os byddwch yn sylwi yn nghanol yr haf ar aeron smotiau du sgleiniog, mae'n clafr. Yn raddol, mae'r clefyd yn mynd ar y canghennau ifanc. Fel mesur rhagofalus dylai flynyddol cynhyrchu tocio glanweithiol coeden yn yr hydref, llosgi garbage. Yn ogystal, rhaid 20 diwrnod cyn y cynhaeaf yn cael ei brosesu Bordeaux hylif rhafnwydd (1%).
 5. Brown a llwydni llwyd, fel arfer yn amlygu ei hun ym mis Gorffennaf yn ystod y cyfnod glawog. llwydni llwyd yn achosi aeron wrinkling ac ennyn ymddangosiad smotiau brown tywyll ar y ffrwythau. Argymhellir planhigion heintiedig i dorri i lawr a llosgi.

plâu helygen y môr

Y pla mwyaf peryglus ar gyfer y goeden yn:

 1. mol Sandthorn. Lindys dreiddio i blagur chwyddedig ac yn eu dinistrio o'r tu mewn. Y ffordd fwyaf effeithiol o ymdrin â'r gwyfyn yn trafod diwylliant karbofosom.
 2. hedfan Sandthorn yn gallu dinistrio'r cnwd cyfan. Pryfed yn ymddangos yn ganol mis Mehefin. ffrwythau larfa hedfan yn effeithio ar y tu mewn. Fel mesur ataliol rydym yn argymell trin y pren yn hlorofosom mis Gorffennaf.
 3. pryfed gleision Sandthorn bwydo ar y dail a'r sudd o ganghennau ifanc. Pryfed setlo ar gefn y plât ddalen, gan ei gwneud yn throsi ac yn troi felyn. Mae llawer o arddwyr yn y frwydr yn erbyn pryfed gleision yn defnyddio dulliau traddodiadol yr hen, arllwysiadau prosesu pren tybaco neu croen nionyn. Os yw dulliau hyn yn aneffeithiol, gallwch ddefnyddio karbofosom.
 4. Helygen gwiddonyn - pryfyn bychan iawn sy'n sucks y sudd o'r dail, gan achosi iddi ddisgyn i ffwrdd. Gan y gall dulliau o gwiddon rheoli yn defnyddio'r un atebion ar gyfer mynd i'r afael ag llyslau.

yn lle epilogue

Tyfu o helygen y môr oes unrhyw anhawster gwahanol yn perfformio rheolau mwyaf sylfaenol o ofal, gallwch gael cnwd da o aeron yn hynod o ddefnyddiol. Fodd bynnag, mae angen mynd at gymwys ddewis o amrywiaeth addas ar gyfer eich rhanbarth. garddwyr profiadol yn argymell rhoi hybrid ranbartholi predpochenie. Caffael eginblanhigion da yw'r allwedd i amaethu llwyddiannus o ddiwylliant.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.delachieve.com. Theme powered by WordPress.